EPC Consulting świadczy usługi zarządzania projektami i doradztwa inżynierskiego we wszystkich fazach przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych.

Zakres usług

  • Plany zarządzania Projektem, analizy wykonalności i analizy lokalizacji przedsięwzięć budowlanych
  • Doradztwo w zakresie prawno-budowlanym oraz kosztów i ryzyk inwestycyjnych
  • Zarządzanie Projektem w fazie planowania – koordynacja projektowania budowlanego i wykonawczego, pozyskiwanie zezwoleń, przygotowanie budżetu i harmonogramów projektu
  • Zarządzanie Projektem w fazie kontraktacji – przygotowywanie dokumentacji przetargowych, prowadzenie przetargów i rekomendowanie zleceń
  • Zarządzanie Projektem w fazie budowy – nadzór nad realizacją w zakresie jakości, terminów i kosztów, kierowanie robotami budowlanymi, nadzór inwestorski, dopuszczenie do użytkowania

Szczególne kompetencje

  • Obiekty biurowe, także wysokościowe klasy A
  • Centra handlowe
  • Obiekty apartamentowe o wysokim standardzie
  • Zakłady przemysłowe i obiekty magazynowe
  • Obiekty infrastruktury

Komuny Paryskiej 13/12, PL-50-451 Wrocław
e-mail:     Tel. +48 602 112 838

Design IT.P Studio
			Projektowanie stron internetowych                                                                                                  Copyright © 2009 - 2018 EPC Consulting